Moodle Support
– endast en knapptryckning bort!
För er som driftar Moodle själva har säkert lagt märke till att problem kan uppstå ibland. Därför är vi måna om att förenkla arbetet för er genom vårt supportavtal för Moodle. Med vår expertis samt partnerskap med Moodle har vi kunskapen och resurserna som behövs för att lösa era problem.

Supportavtal med NetSapiensis AB garanterar dig som kund att vi börjar behandla dina Moodle relaterade problem inom överenskommen tid. Kostnaden för supportavtal bestäms utifrån kundens behov. Avtalet omfattar Moodle och mjukvara som har utvecklats av NetSapiensis, den omfattar inte tredjeparts block och moduler.

Har du kört fast? Låt oss hjälpa dig!
Exempel på supportärenden

Moodle server felsökning

Installation och konfigurering av tredjepartsplugin

Moodle uppgradering och migrering

Moodle administration