Kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy

NetSapiensis utvecklar och levererar e-learningsystem, även kallat Learning Management Systems (LMS), till kvalificerade kunder inom offentlig och privat verksamhet. Vi arbetar i en dynamisk verksamhet och därför är det viktigt att:

• arbeta med ett känt varumärke, Moodle
• arbeta med Open Source mjukvara
• behålla vår ställning som enda Moodle Partner i Sverige
• skapa och behålla en konkurrenskraftig infrastruktur.
• ha hög tillgänglighet och korta leveranstider för våra kunder

Alla anställda i Net Sapiensis är förpliktigade att alltid göra sitt bästa för att uppfylla kundernas krav. För att säkerställa vår långsiktiga framgång arbetar vi med ständiga förbättringar av våra processer och rutiner.