Vi erbjuder ett komplett utbud av konsulttjänster och stöd för att underlätta driftsättning och leverans av projekt med Moodle som lärplattform.

Var du än är i genomförandet av lärandet, kan vi hjälpa till!

Integrationslösningar

Integration – ett ord, många betydelser.
NetSapiensis AB kan integrera Moodle med ditt befintliga IT-infrastruktur. Vi levererar Single Sign-On lösningar som integrerar Moodle med Windows Active Directory, andra katalogtjänster eller Google Apps Professional.

Design

Vårt kreativa team kommer att arbeta med dig för att utveckla ett innovativt utseende och känsla för din lärplattform samtidigt som du behåller organisationens grafiska profil. Vill du också använda Moodle på mobila enheter? Inga problem. Vårt erfarna team kan hjälpa dig med det också.

Utvecklingsprojekt

Netsapiensis har många års erfarenhet inom området och våra främsta styrkor inom Moodle-utveckling är:

  • Vi kan snabbt kan sätta oss in i er verksamhet.
  • Med fokus på era behov erbjuder vi kundspecifika lösningar, för få er snabbt ut på banan.

  • Vi erbjuder även kompletterande funktioner till redan existerande system.

Projektledning

NetSapiensis har 15 års erfarenhet av att arbeta med projekt och projektledning inom offentlig och privat sektor. Vi arbetar efter en egenutvecklad arbetsmetod där vi lägger tyngdpunkten på analys och design för att säkerställa projektets kvalitet för att uppfylla kundens förväntningar.

Projektledning – NetSapiensis hjälper er i mål!

1. Behovsanalys

2. Kravställning

3. Utveckling

4. Driftsättning

5. Underhåll

6. Nöjd kund!

Moodle för Mobila enheter

Cirka 70% av den globala trafiken är via mobila enheter. Vi använder alla mobila enheter mer för att komma åt internet för allt vi gör – inklusive vårt lärande.

Skolor, institutioner och arbetsplatser som använder Moodle med rätta förväntar sig att deras klassrum är lätta att komma åt på varje enhet.

Den skräddarsydda Moodle appen är vårt senaste riktning mot en förbättrad användarupplevelse.